Εκτός από ενέργειες που σχετίζονται με την υπάρχουσα στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί και άλλες δράσεις; Πώς επιλέγονται αυτές;
Δες την απάντηση
Γιατί η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ επικεντρώνεται στον Αθλητισμό, την Υγεία και την Απασχόληση;
Δες την απάντηση

Συνολικά, ο ΟΠΑΠ έχει ανακαινίσει το 50% των Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Έχει αλλάξει η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ μετά την ιδιωτικοποίησή του;
Δες την απάντηση